„Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.“ Galatským 6:3

Odborník na vůdcovství Harvey Mackay ve své knize „Jak plavat se žraloky a zůstat přitom naživu“ napsal o Philipovi Pillsburym, muži ze slavné mlynářské rodiny: „Chyběly mu tři konečky prstů, neklamný znak mlynářského tovaryše, i když možná trochu neobratného. Philip Pillsbury měl mezinárodní pověst znalce kvalitních potravin. Pro armádu ale byla podstatná jeho pověst muže ochotného dělat těžkou, špinavou práci. A můžete si být jisti, že o tom každý věděl.“
Jestliže chceme následovat Ježíše v jeho stopách, musíme být zaměřeni na službu, ne sami na sebe. Častým důvodem, proč schválně neděláme některé věci, je náš dojem, že je neumíme udělat tak dobře jako jiní. Přijali jsme filosofii dokonalosti a udělali si z dokonalosti modlu: pokud něco nemůžeme dělat dobře, nebudeme to dělat vůbec. Jenže nedokonalá služba je vždycky lepší než ty nejlepší nevykonané záměry. Pokud nejsi ochoten na začátku dělat věci nedokonale, nikdy se nepohneš ze startovní čáry. Téměř všechno, co děláme, děláme ze začátku špatně. Tím se učíme. Božím plánem vždycky bylo zapojit co nejvíce lidí, ne nechat všechno řídit několika odborníky. I nejlepší lidé dělají chyby. Je to způsob jak získáváme znalosti a rozvíjíme svůj charakter. Bible varuje: „Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe“ (Galatským 6:3). Někdy jsi povolán, abys vystoupil nahoru a sloužil těm, kteří jsou v autoritě. Jindy jsi povolán, aby ses sklonil a sloužil potřebným. Tak či onak, Bohu můžeš sloužit pouze tehdy, když jsi ochoten dělat to, co od tebe chce.