„… ale služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Ted Engstrom ve své knize „Úsilí o dokonalost“ napsal: „Vyklízel jsem zásuvku psacího stolu a našel jsem baterku, kterou jsem víc než rok nepoužil. Zkusil jsem ji zapnout. Nepřekvapilo mě, že nesvítila. Rozšrouboval jsem ji a snažil jsem se vytřást ven baterie, ale ty se ani nehnuly. Nakonec se po určité námaze uvolnily. To byl ale svinčík! Kyselina z baterií rozleptala celý vnitřek baterky. Když jsem baterie vkládal dovnitř, byly nové. Uložil jsem baterku na bezpečném, teplém místě, ale v tom byl problém. Ty baterie nebyly určeny k tomu, aby pohodlně ležely v teple. Byly vyrobeny, aby se používaly. Stejné je to i s námi. Nebyli jsme stvořeni, abychom byli v teple, bezpečí a pohodlí. Byli jsme stvořeni, abychom byli používáni.“
Musíš si neustále připomínat, že na prvním místě a v první řadě jsi povolán být Božím služebníkem. V takovém případě tě krátké „odbočení“ nerozhodí. „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…“ (Galatským 6:10). Buď vnímavý a spontánní, abys neminul skvělé příležitosti ke službě Bohu. „Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,‘ když to máš s sebou“ (Přísloví 3:28). Vyhledávej malé úkoly, které nikdo nechce dělat, a potom je plň, jako by to byly velké věci, protože Bůh všechno zaznamenává. Dej sám sebe k dispozici. Nevyplňuj čas jinou činností, která by omezovala tvou dostupnost. Buď připravený skočit do služby v kterékoliv chvíli. Dovol Bohu, aby změnil tvé plány, aniž by tě to rozhodilo. Jako služebník si nevybíráš, kde budeš sloužit. To určuje Bůh.