„… kdo věří, nemusí spěchat.“ Izajáš 28:16

Jak už to u dvojčat bývá, Jákob a Ezau byli velice odlišní. Rychle se ale naučili vyjednávat. Díval ses někdy na děti, jak uzavírají smlouvu výhodnou jen pro jednoho z nich? Například jedno dítě nabídne druhému čokoládovou tyčinku výměnou za drahou videohru. Stejná dynamika fungovala mezi Jákobem a Ezauem. Ezau byl na lovu a vrátil se domů vyčerpaný a hladový. Nezáleželo mu na ničem jiném než na jídle. Určitě nepřemýšlel o něčem tak vzdáleném jako budoucí dědictví. Ve slabé chvilce řekl: „‚Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!‘… a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi“ (1. Mojžíšova 25:32–34). Ezau později toho rozhodnutí litoval, ale už ho nemohl zvrátit.
Lidé, kteří procházejí odvykací terapií, se učí, že je důležité sledovat příznaky „H. R. O. U.“. Pokud cítí Hlad, Rozzlobenost, Osamělost a Únavu, jsou v nebezpečí. S tebou je to stejné! Pokud budeš jednat impulzivně, pak:
1) Budeš kupovat věci, které nepotřebuješ, za ceny, které si nemůžeš dovolit.
2) Budeš reagovat dřív, než zjistíš všechna fakta, a tak ztratíš respekt, příležitosti a dobré vztahy.
3) Budeš dělat kompromisy se svým charakterem kvůli několika okamžikům hříšného potěšení.
4) Vzdáš to uprostřed závodu, nebo ještě hůř, na prahu vítězství. V Bibli stojí, že „…kdo věří, nemusí spěchat“ (Izajáš 28:16). Když děláš rozhodnutí zaměřená na krátkodobé potěšení, místo na celoživotní přesvědčení a cíle, vždycky nakonec prohraješ. Proto na takové jednání nepřistupuj. Neobchoduj s posláním, které ti Bůh dal, výměnou za chvilkové potěšení. Buď trpělivý a pevně se ho drž. Když to dokážeš, Bůh tvé vize naplní způsobem, který je poctí.