„Nesesmilníš.“ 2. Mojžíšova 20:14

Sedmé přikázání říká: „Nesesmilníš“ (2. Mojžíšova 20:14). Ježíš jde ale ještě o krok dál a říká: „… každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla“ (Matouš 5:28–29).
Nejsi zodpovědný za to, co vidíš, ale jsi zodpovědný za to, na co se budeš dívat dál. Pavel řekl Timoteovi: „Utíkej před mladickými žádostmi…“ (2. Timoteovi 2:22, ČSP). A Jakub napsal: „Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt“ (Jakub 1:15). Nemorálnost v praxi nebo v myšlenkách může způsobit rozpad tvého manželství, zničit tvou sebeúctu, tvůj vliv i tvou radost.
Teolog Mike Yaconelli napsal ve své knize „The Door“ („Dveře“): „Spisovatelka Susan Howatch zbohatla psaním senzačních románů. Měla domy v několika zemích, jezdila v Porsche a po rozvodu měla řadu nezávazných vztahů. Pak se ale stala křesťankou a vyprávěla: ‚Když mi bylo třicet, Bůh mě popadl za krk a zatřásl mnou, až mi zuby cvakaly o sebe. Byla jsem promiskuitní, ale nakonec jsem se jednoho rána probudila a došlo mi to: co se to tady snažím dokázat a komu? Věděla jsem přesně, o co jde. Moje manželství se rozpadlo, ale já jsem muže stále přitahovala. Vědomí, že jsem je mohla ovládat, posilovalo moje zlomené ego.‘ Jaký byl její závěr? Promiskuita je znamením toho, že nejsi srovnaný ani s Bohem, ani sám se sebou.“