„Jeho Bůh jej vychovává ke správným způsobům a vyučuje ho.“ (Izajáš 28:26, ČSP)

Lidé, kteří vyhráli v loterii, často svorně prohlašují: „I když jsem vyhrál tolik peněz, můj život to nijak nezmění.“ Málokdy jim to ale vydrží. Po šesti měsících nechávají zaměstnání a kupují si nový dům.
Průzkum mezi těmito lidmi potvrdil dvě skutečnosti:
1) Většina z nich byla spokojenější před výhrou, než po ní. Proč? Nesplněné požadavky a očekávání ze strany rodiny a přátel vedly k rozčarování a roztrpčení.
2) Nikdo z nich by se nechtěl vyhraných peněz vzdát. Pokud sis zvyknul na více peněz, máš tendenci být nešťastný, když máš méně. Jenže když máš víc peněz, neznamená to, že se zvýší tvé sebevědomí.
Izajáš napsal: „Cožpak oráč oře, kypří a vláčí svou roli bez ustání, aby mohl sít? … seje na určená místa pšenici … K takovému řádu ho vycvičil a vyučil jeho Bůh … Také toto pochází od Hospodina…“ (Izajáš 28:24–29). To znamená, že ať jsi rolník nebo hasič, tvé zaměstnání ti dal Bůh! Je to tvé „povolání“ a Bůh mu určil vyšší smysl než jen finanční zajištění. Jeho záměrem bylo, aby ti dalo hodnotu a důstojnost a naplnilo Boží záměry na zemi.
Teolog Miroslav Volf řekl: „Veškerá lidská práce, ať složitá nebo jednoduchá, je možná díky působení Božího Ducha, který působí v člověku; a veškerá práce, jejíž povaha a výsledky odrážejí hodnoty nového stvoření, se uskutečňuje v souladu s pokyny a inspirací Ducha Božího.“ A proto: „Cokoli děláte, dělejte upřímně … Pánu“ (Koloským 3:23).