„Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.“        Efezským 3:16, B21

Jedna dáma letěla přes celou zemi, aby vyprávěla v diskuzním pořadu, jak ji manžel opustil kvůli jiné ženě. Tato krásná mladá paní, plná života, vytáhla fotografii a řekla: „Jen se na ni podívejte. Kvůli téhle mě nechal!“ Moderátor na závěr řekl: „Je to smutné. Bohužel nás vychovali v představě, že nejdůležitější je to, jak člověk vypadá. Ve skutečnosti to tak ale není.“
Přesto se stále srovnáváme a poměřujeme s jinými a trápíme se, že za nimi zaostáváme. Pokud nedokážeš být spokojený s tím, kým jsi, kvůli tomu, kým nejsi, nebudeš nikdy šťastný. Zadavatelé reklam vydávají miliardy, aby nás donutili v předem prohrané bitvě s matkou přírodou a otcem časem věnovat péči zevnějšku a snažit se vytvořit něco, o čem si myslíme, že to bude pro druhé přitažlivé. Když se nám to nedaří, upadáme do depresí a nechápeme, kde se stala chyba.
Je samozřejmě důležité, abys vypadal co nejlépe, ale jestli jsi posedlý svým vzhledem, staneš se povrchním. Když lidé zjistí, že ta krásně zabalená krabička je prázdná, ztratí vůči tobě respekt. Jestli chceš vědět, čím opravdu dobudeš srdce a upoutáš ty správné lidi, přečti si Pavlova slova: „Proto klekám … Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá … ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste … mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží“ (Efezským 3:14–19, B21). To je tajemství vnitřní krásy!