Zlomenost

… ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Lukáš 22:42

Pokud je tvým cílem, aby tě Bůh používal, nebuď překvapen, když na tebe přijde období protivenství a zlomenosti. Ježíš to zažil a řekl: „Sluha není nad svého pána“ (Jan 15:20).
Jeden biblický učitel zdůrazňuje: „Božím záměrem není nás zranit, ale zvětšit

Přestaň bojovat ve své vlastní síle

„Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.“ 2. Korintským 10:3

Během druhé světové války měly spojenecké bombardéry kulomety na přídi, pod trupem a na horní i zadní části. Bombardéry B-17, známé spíš jako „létající pevnosti“, nosily třináct kulometů s velkou ráží. V jedné chvíli vědci upozorňovali, že letadla by byla

Duchovní dobrodružství

„Věrný je Bůh, který vás povolal…“ 1. Korintským 1:9

Zdá se ti, že být křesťanem není nic úžasného? Představ si takovéto titulky: „Muž v poušti objevil hořící keř, který nelze uhasit“. „Moře se otevřelo a tisíce lidí jím prošly jako po suché zemi“. „Obr, který ohrožoval národ, zabit dospívajícím chlapcem pomocí praku!“. „Židovská

Slova nebo činy?

„Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“ 1. Janova 3:18

Musíme pečovat o duchovní a praktické potřeby lidí. Pro některé je těžké pochopit pojem Boží lásky, když nevědí, odkud dostanou další jídlo nebo kde budou dnes v noci spát. Potravinové banky po celém světě zaznamenávají dramatický vzestup naléhavých žádostí. Dobrovolnice Cindy Crosby napsala:

Kontrola mysli (4)

„Nesmýšlejte výš, než je komu určeno…“ Římanům 12:3

Podívejme se na další dva příklady kontroly mysli. Myšlenka zaklepe na dveře tvé mysli a řekne: „Ty jsi tak úžasný, svět má štěstí, že tě má.“ Obvykle bys takový druh myšlenky přivítal, ale ty nechceš dělat věci obvyklým způsobem. Takže předložíš myšlenku Kristově autoritě. Jakmile