„Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Marek 9:23

Když chceš použít elektřinu, musíš jít k zásuvce a připojit se ke zdroji. Totéž se děje, když se ve víře modlíš: připojuješ se k Boží moci.
Představ si loď uvězněnou v bahně, uvízlou na dně. Kdyby se ti podařilo dostat ji do loděnice, můžeš ji opravit a poslat znovu na moře. Problém ale je, když s ní nemůžeš pohnout. Jaké je řešení? Přivez výkonné vlečné čluny, připoj ocelová lana k uvízlé lodi a čekej na příliv. Začínáš chápat? Když se cítíš tak mizerně, že nejsi schopen se sám zvednout, napoj se na Boží moc a dovol jí, ať tě zvedne na místo, kde tě může dát do pořádku, obnovit tě a znovu tě zmocnit. Jestliže si udržíš tento obraz v paměti, nikdy už nebudeš o modlitbě přemýšlet stejně. Místo toho, abys ji viděl jako povinnost, začneš ji vidět jako úžasnou sílu, která za všech životních okolností pracuje pro tebe. Stejně tak uvidíš v jiném světle i čtení Bible. Pavel řekl: „Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit…“ (Skutky 20:32).
Možná máš velké problémy, ale příliv Božího Ducha je větší. Pokud to dovolíš, zvedne tě z tvých problémů. Zmizí problémy najednou, přes noc? Ne, ale ty budeš nad nimi a budeš se na ně dívat svrchu, místo abys byl pod nimi a díval se na ně nahoru. V tom okamžiku budeš jednat z pozice víry, a ne z pozice strachu. To se může stát. Bůh tě může pozvednout: „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Marek 9:23).