„… Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84:12

Když Bůh ví, že je něco pro tebe dobré, řekne „ano“; a když to pro tebe dobré není, řekne „ne“. Proč někdy říká „ne“? Možná proto, že není správný čas; nebo má v plánu něco lepšího. Vděčnost přichází poté, kdy si uvědomíš, co se mohlo stát, kdyby Bůh nezasáhl. Přestaň se už snažit uniknout z láskyplného sevření Boha, který tě drží, aby tě ochránil. Bible nás nabádá: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat … Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj“ (Žalm 37:4–7).
Když manželka Billyho Grahama Ruth bilancovala svůj život, prohlásila: „Kdyby Pán řekl ‚ano‘ na všechny mé modlitební žádosti, provdala bych se za špatného muže, a hned několikrát.“ Za to, kvůli čemu jsi teď nešťastný, budeš možná později vděčný. Čím budeš duchovně zralejší, tím víc budeš chápat, jak moudrý je tvůj nebeský Otec, a tím víc se mu naučíš důvěřovat.
Žalmista napsal: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“ (Žalm 23:1). To je úžasný obraz: Bůh, který tě vede, sytí, chrání a bdí nad tebou. Stejně jako plavčík na pláži, kvůli tomu, aby tě zachránil, i Bůh někdy naruší tvůj život. Riskuje, že tě ztrapní před tvými přáteli, možná ti dokonce udělá modřinu nebo pohmoždí jedno dvě žebra. To proto, že tě příliš miluje na to, aby tě nechal utopit v něčem, o čem sis myslel, že by to pro tebe bylo dobré. Hlavní věcí je, že Bůh má pro tebe něco lepšího!