Otázky, které by sis měl klást (1)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Stejně jako kterýkoliv dobrý rodič, Bůh chce, aby jeho děti měly úspěch. Abys mohl v životě uspět, musíš si pravidelně klást některé otázky:
1) Jsem odhodlaný k osobnímu růstu? „Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění

Převezmi zodpovědnost

„Řekneš-li: ‚My jsme to nevěděli,‘ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí?“        Přísloví 24:12

Jedna žena šla jednou na nákup a vrátila se domů s velmi drahými šaty. Její spořivý manžel byl velmi rozčílený a chtěl vědět, jak ji to napadlo. „Ďábel mě přiměl, abych to udělala,“ sladce odpověděla. Zeptal se: „Proč jsi

Důkaz Boží milosti

„Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost…“ Skutky 11:23

Kde je milost, tam je růst; a kde je růst, tam je to vidět. Jeruzalémská církev poslala Barnabáše do sboru v Antiochii: „Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost…“ (Skutky 11:23). Jako

Život je o rozhodnutích (2)

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby … dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“    1. Královská 3:9

Rozhodnutí jsou faktorem, který určuje, jaký bude tvůj život. Když Šalomoun jako mladý muž nastoupil na trůn, modlil se za moudrost, aby dělal v životě správná rozhodnutí. Legendární basketbalový trenér John Wooden řekl: „Ve

Život je o rozhodnutích (1)

„Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“ Daniel 1:8

Když byl Daniel vzat do zajetí do Babylóna, byl brzy povýšen na vedoucí pozici v královském paláci. Jako Žid se ale rozhodl, že se neposkvrní „… královskými lahůdkami a vínem…“ (Daniel 1:8). Mohlo jeho rozhodnutí ovlivnit jeho kariéru nebo dokonce ohrozit jeho život? Samozřejmě!