„Písař Ezdráš stál na dřevěném pódiu, které k tomu účelu postavili…“        Nehemjáš 8:4, ČSP

Písař Ezdráš šest hodin předčítal lidu Boží Slovo a stál přitom na pódiu, které k tomu účelu zvlášť vybudovali uvnitř nových jeruzalémských hradeb. Posluchači plakali, uctívali Boha a domů šli s radostí. Představ si to: Boží Slovo je tak mocné, že stačí vystavit lidi jeho vlivu a jejich životy se změní. Všimni si slov: „… Ezdráš stál na … pódiu, které k tomu účelu postavili…“ (Nehemjáš 8:4, ČSP). Po vynálezu knihtisku byla jednou z prvních vytištěných knih Bible. To vyvolalo reformaci, ovlivnilo průmyslovou revoluci a změnilo svět.
A nyní se rychle přenesme do dnešní doby: dnes máme internet, který pro nás představuje „pódium“, z něhož lze zasáhnout každou společenskou vrstvu. Nabízí všemožné cesty, jimiž se lze dostat až do nejodlehlejších koutů země. Takže si přestaň stěžovat na odpad, jenž se po internetu šíří, a raději se staň internetovým evangelistou a učitelem, přinášej rady a povzbuzení. Nedovol, aby si nepřítel udělal z internetu monopol! „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy“ (Daniel 12:3).
Jedna velká naftařská společnost požádala geologa, který se stal misionářem, aby pro ni pracoval v zemi, v níž misijně sloužil. Byl by si tím za jediný rok vydělal víc než jako misionář za celý život. On ale odmítl. Když se jej ptali, zda se mu snad plat nezdá být dost vysoký, odpověděl: „Plat je dostatečný, ale práce ne!“ Ježíš řekl: „A já, až budu vyvýšen … přitáhnu všecky k sobě“ (Jan 12:32). Dostali jsme pódium, z nějž můžeme zasáhnout svět; tak toho využijme!