„… kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ Marek 10:43

Dvě další otázky, které by sis měl neustále klást, jsou:
1) Jsem ochoten sloužit druhým? Říkáš, že chceš být vedoucím? Proč? Dokud neodpovíš na tuto otázku se správnými motivy, Bůh tě nepodpoří. Někdy chceme mít věci pod kontrolou. Jindy nechceme platit cenu za úspěch. Chceme jenom výhody, které s úspěchem přicházejí: velkou kancelář, vyšší plat, uznávaný titul a obdiv druhých. Ježíš řekl: „… kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ (Marek 10:43). Vedoucí role tě nutí starat se na prvním místě o své vlastní potřeby – uspokojit sebe – než začneš pomáhat ostatním. To je věčné pokušení, a vždycky je to špatně! Musíš se opravdově starat o lidi a pomáhat jim realizovat jejich potenciál. Když to děláš, oslavuješ Boha a on tě poctí.
2) Dělám to, k čemu jsem povolán? „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“ (Římanům 12:6). Samuel Johnson řekl: „Téměř každý člověk promarní část svého života pokusy předvádět vlastnosti, které nemá, a snahou získat potlesk, který si nemůže udržet.“ Pokud máš před sebou neustále představu o kvalitách talentovaných lidí, které bys měl mít, ale nemáš, bude pro tebe těžké, abys našel své skutečné silné stránky. Henry Ford poznamenal: „Otázka, kdo by měl být šéfem, je stejná, jako kdyby ses ptal, kdo by měl zpívat tenor v kvartetu? Samozřejmě, že muž, který má tenorovou polohu hlasu!“ Pokud chceš v životě uspět, musíš vědět, k čemu tě Bůh obdaroval.