„Pověz mi, co máš doma.“ 2. Královská 4:2

Když se modlíš, Bůh na tvou modlitbu může odpovědět dvěma způsoby:
1) Může si použít někoho, koho znáš. Koho znáš? Kdo ví to, co ty nevíš? Ježíš řekl: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Lukáš 6:38). Když ti Bůh požehná, často to udělá prostřednictvím lidí. Komu bys tedy měl naslouchat a s kým bys měl chodit? „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým…“ (Přísloví 13:20). Všimni si slova „chodívá“. Moudrost přichází, když jdeš dopředu, ne když usínáš na vavřínech. Musíš být učenlivý, bystrý, citlivý a musíš udržovat správné vztahy.