Být úspěšný na bitevním poli (2)

„… nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním.“ Římanům 13:14

Další je útok ze strany těla. „Tělo“ je tvým nejzranitelnějším místem, které tě nutí, abys dělal své vlastní věci. Jeho heslem je: „Všechno se musí točit kolem mě!“ Od začátku do konce myslí hlavně na sebe, vždycky chce být na prvním místě. To je

Být úspěšný na bitevním poli (1)

„Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.“ (2. Timoteovi 2:3)

Spasení tě povolává do služby Ježíše, Krále králů. Jeho bitvy se stávají tvými bitvami a jeho strategie tvou strategií. Neexistují výjimky; běžíš „závod na dlouhou trať“. Satan ti vyhlásil válku a jde o to, jestli ho porazíš, nebo budeš poražen.

Připrav se

„Moudrý shromažďuje rozumnost…“  Přísloví 14:24, přel. z angl.

V Bibli je psáno: „Moudrý shromažďuje rozumnost…“ (Přísloví 14:24, přel. z angl.). Proto se nepřestávej učit. Poznání ve většině hlavních oborů prudce vzrůstá, a pokud nebudeš držet krok, zůstaneš pozadu. Jestliže stále znovu a znovu opakuješ stejné lekce, znamená to, že se nedostatečně učíš.

Záleží na postoji

„Činil, co je správné v Hospodinových očích, ne však celým srdcem.“        2. Paralipomenon 25:2

Král Amasjáš sice dělal všechno správně, ale nedělal to celým srdcem. Můžeš dělat správné věci, a přesto nemusíš být požehnaný. Proč? Protože je děláš se špatným postojem. Vezmi si například dávání. Apoštol Pavel napsal: „Každý ať dává podle toho,

Jak dosáhnout velkých věcí (5)

„Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň.“    Nehemjáš 4:11

Víš, jak Nehemjáš a jeho tým obnovovali jeruzalémské hradby? V jedné ruce drželi meč, ve druhé „zednickou lžíci“. Proč to bylo důležité? Protože, i když ti plán dá Bůh, je pravděpodobné, že za