„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Třetí útok je veden ze strany satana. Máme tendenci satanovu moc buď zlehčovat, nebo naopak zveličovat. Obojí přináší problémy! První v tobě vyvolává pocit nezranitelnosti, druhé neodůvodněný strach. Když pochopíš satanovy metody a poznáš své zbraně, budeš připraven zvládnout jeho útoky a ubránit se mu. Co ti tedy pomůže?
1) Když pochopíš, že Kristovým vítězstvím na kříži Bůh skutečně zničil satanovu moc. „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15). Satanův pokus zničit Ježíše se obrátil ve vítěznou porážku, která ti umožňuje slavit tvé vítězství v Kristu!
2) Když pochopíš, že „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Žádná moc není větší než Duch Boží, který žije v tobě. Když zůstáváš v Kristu, satan tě nemůže kontrolovat, ani tě nemůže porazit (viz Jan 15:7). Proč? Protože k tomu, aby se mu to povedlo, by musel přemoci Ježíše!
3) Když pochopíš, že máš „… moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“ (Lukáš 10:19). Zločinec se musí podřídit policejnímu důstojníkovi, protože mu je svěřena pravomoc a opírá se o autoritu vlády. Takže když používáš autoritu, kterou ti Bůh dal v Kristu, nemá satan žádnou šanci; musí dodržet hranice, které vymezíš. Bez tvé spolupráce ti nemůže nic udělat. Proto doufá, že se o své autoritě nikdy nedozvíš!