„… běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14

Nejchudším člověkem na zemi není ten, kdo nemá peníze, ale ten, kdo nemá vizi od Boha. Vize vyžaduje víru a zaměření. Pokud nevíš, co stojí za to, abys o to bojoval, riskuješ, že:
1) Budeš bojovat ve špatných bitvách.
2) Budeš bojovat v nesprávnou dobu.
3) Budeš bojovat v boji, kterého ses neměl účastnit.
4) Budeš bojovat v boji, v němž chceš vyhrát jen proto, aby ses cítil dobře.
5) Budeš bojovat, přestože bitva je už prohraná, protože tvá pýcha ti nedovolí porážku přijmout.
Nejdůležitější je zůstat zaměřený na cíl, který ti Bůh dal. John Mason říká, že ďábel má radost, když se naplnění Boží vůle zdržuje. Pokud tě satan nemůže porazit přímo, bude se snažit, aby tě rozptýlil nepodstatnými věcmi, nebo se pokusí vyřadit tě ze hry tím, že tě povede ke špatným rozhodnutím. V obou případech vyhraje on, a ty prohraješ. To, že něco je dobré, ještě neznamená, že je to pro tebe správné. Pokud následuješ to, co ti Bůh už dříve uložil, nauč se na všechno ostatní říkat „ne“. Když se to naučíš, osvobodíš se od očekávání druhých i od potřeby získat jejich uznání.
Měj také na paměti, že „ne“ nemusí znamenat „nikdy“. Často to znamená „teď ne“. Když děláš příliš mnoho věcí, staneš se ve všem průměrným a v ničem nebudeš skutečně efektivní. Když se snažíš bojovat na všech frontách, unavíš se a nevyhraješ tam, kde je to důležité. Bojovat bitvu bez kořisti je jako lít vodu na hořící chatrč; pokud nejde o něčí život, pravděpodobně to nestojí za to. Proto si šetři energii na chvíle, kdy jde o něco skutečně důležitého.