„A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.“ Lukáš 24:15

Po Ježíšově ukřižování se Kleofáš a jeho společník vraceli domů, cestou vedoucí do Emauz. „… připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi“ (Lukáš 24:15). Jejich naděje ležela pohřbená v hrobě; jejich víra se změnila v pochybnosti. Jak zareagoval Ježíš? Udělal jim biblické vyučování! „Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma“ (Lukáš 24:27). Ježíš ví, že když jdeš po cestě pochyb, potřebuješ proniknout do jeho Slova a vstřebat ho do sebe. Když to uděláš, stanou se tři věci:
1) Otevřou se ti oči. „Tu se jim otevřely oči a poznali ho…“ (Lukáš 24:31). Některé věci uvidíš pouze tehdy, když ti je Bůh zjeví skrze své Slovo. To je důvod, proč musí být čtení Bible jednou z tvých prvořadých priorit.
2) Rozhoří se ti srdce. „Řekli si spolu: ‚Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?‘“ (Lukáš 24:32). Když necháš Boží Slovo pracovat a začneš chodit podle Božích přikázání, dostaneš povzbuzení a tvůj život se změní.
3) Budeš to chtít říci všem. „A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: ‚Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi‘“ (Lukáš 24:33–34). Možná namítneš, že jsi nesmělý a neumíš moc dobře mluvit. Ale když se doopravdy zamiluješ, dokážeš najít způsob, jak to vyjádřit. Tak si najdi příležitost a řekni někomu, co pro tebe Ježíš udělal.