Duch svatý (2)

„… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“        Jan 14:16

Šalomoun v Bibli vyjmenovává dvacet osm různých životních období: „Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat

Duch svatý (1)

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“ Jan 14:27

Život přináší překvapení. Některá jsou vítaná, jiná ne. Jeden rok trávíš dovolenou na pláži, další rok je pláž pokrytá olejem. Jeden měsíc hodnota tvých akcií prudce stoupá a tvé investice rostou, a pak se najednou všechno zhroutí. „Mozky“, o kterých sis myslel, že celý

Nauč se čekat na Boha

„… ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly…“ Izajáš 40:31, ČSP

Prorok Izajáš nám o Bohu sděluje: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se,

Dones je k Ježíši

„… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“    Matouš 18:19

Čtyři muži přinesli k Ježíši ochrnutého člověka. Když se kvůli davu nemohli k němu dostat, odkryli střechu nad místem, kde byl, a spustili lůžko s ochrnutým dolů. Když Ježíš viděl jejich víru,

Než jdeš s někým na schůzku

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“    Židům 10:24

Zde je několik rad, jak se připravit a prožít schůzku, aby ses po ní cítil dobře:1) Duchovně se připrav. Zatímco se chystáš, mluv s Bohem. Čas strávený před zrcadlem je důležitý, ale čas strávený s Bohem je