„… Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo … zachoval naživu četný lid.“        1. Mojžíšova 50:20

Josefův příběh se dá krátce shrnout do jediné věty: jeho bratři jej hodili do jámy, jeho šéf ho nechal vsadit do vězení, ale Bůh ho posadil na trůn. Poučení, jaká si z toho můžeme vzít, jsou tato:
1) Tvá vize se může vyvíjet jinak, než jsi čekal. Jako chlapec měl Josef sen o tom, že bude v postavení, kde bude mít moc. Bůh měl ale v plánu ještě něco většího: záchranu národa. To, co pro tebe Bůh plánuje, často přesahuje tvé očekávání; je to požehnání pro druhé, které podporuje jeho království na zemi.
2) Když to vypadá, že prohráváš, učíš se. Když se setkáš s nespravedlivým zacházením a problémy, stěžování ti nepomůže. Navíc když reptáš, nerosteš! Z každé zkušenosti se můžeš něco naučit. Proto sbírej zkušenosti a jdi kupředu. Když tě život sráží dolů, dej si pozor, aby tě srazil jenom na kolena.
3) Usiluj o to, aby tě povýšil Bůh, místo toho, aby ses snažil o povýšení sám. Pokaždé, když se Josef pokusil sám sebe vyvýšit, obrátilo se to proti němu. Podívej se, co se stalo, když požádal královského číšníka, svého spoluvězně, aby ho doporučil faraónovi: „Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl; zapomněl na něho“ (1. Mojžíšova 40:23). Josef se tvrdým způsobem naučil, že úspěch přichází od Boha, a že mu za to máme vzdávat čest. Opravdu, jediné povýšení, které se počítá, je to, které přichází od Boha. Proto se modli: „Pane, pomoz mi vidět problémy jako odrazový můstek k dospělosti. Dej mi trpělivost čekat na povýšení, které přichází od tebe. Pomoz mi pamatovat na to, že jsem požehnaný z jediného důvodu: abych byl požehnáním pro druhé.“