Bůh veškeré útěchy (2)

„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ Izajáš 66:13

Když procházíš soužením, připomínej si: 1) Boží útěcha je skutečná. Pamatuješ si na chvíle z dětství, kdy jsi býval smutný a bál ses? Vzpomínáš, jaká to byla úleva, když se objevila maminka? Boží útěcha je ještě skutečnější než tehdejší maminčina. „Jako když

Bůh veškeré útěchy (1)

„On nás potěšuje v každém soužení…“ 2. Korintským 1:4

Žádné z Božích jmen v Písmu není zdrojem většího potěšení než „… Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení…“ (2. Korintským 1:3–4). Všimni si slov „veškeré útěchy“. To znamená, že Boží útěcha je bez výjimek a bez hranic, bez ohledu na

Dokážeš to!

„Jistě to dokážeme.“ 4. Mojžíšova 13:30, přel. z angl.

Když dvanáct izraelských zvědů spatřilo v zaslíbené zemi obry, deset z nich po návratu řeklo: „To nezvládneme.“ Jiní dva, Jozue a Káleb, ale řekli: „Zvládneme to.“ Jenže pro nevíru Izraele musel Káleb strávit ještě čtyřicet let putováním po poušti. Když Izraelci překročili Jordán, bylo

Cvič se v nesobeckosti (5)

„Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých…“        1. Korintským 10:33

Lidé, s nimiž mluvíš, si často kladou následující tři otázky:1) Opravdu ti na mně záleží? Calvin Miller to vyjádřil slovy: „Když lidé poslouchají, co druzí říkají, někdy si v duchu myslí: ‚Jsem osamělost, která čeká na přítele. Jsem pláč toužící po smíchu. Jsem

Cvič se v nesobeckosti (4)

„…na mé duši nikomu nezáleželo.“ Žalm 142:5, přel. z angl.

Lidé, které se snažíš ovlivnit, se v duchu stále ptají: „Záleží ti na mně?“ Přemýšlej o vlastních nejlepších zkušenostech, které jsi s lidmi zažil. Co mají společného? Ti lidé se o tebe opravdu zajímali, že? Dobrou zprávou je, že svou schopnost zajímat se