„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl…“    2. Korintským 9:7

V Bibli stojí: „… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (2. Korintským 9:6–8).
Když budeš dávat podle Božích pokynů, vrátí se ti víc. Až to pochopíš, vyvolá to revoluci ve tvém přístupu k dávání. Pavel nemluví o lidech, kteří se snaží zbohatnout, ale o „radostných dárcích“, kteří chtějí přispívat na Boží záměry. Říká, že dávat je nejen bezpečné, ale že je to i cesta k většímu požehnání. To je obzvláště dobrá zpráva pro neochotné dárce: pokud se totiž něčeho vzdáš, může ti to připadat jako ztráta. Ale přispívat na Boží dílo neznamená ztrátu. Je to investice s garantovaným výnosem. Rolník, který seje, o své semeno nepřijde; získá úrodu.
Dokážeš si představit, že by se nějaký rolník modlil: „Bože, dej mi úrodu. Důvěřuji ti, že budeš jednat, ale osivo si pro všechny případy raději nechám.“ Děláš to tak? Pokud ano, mám pro tebe pár dobrých zpráv. Budeš-li štědře rozsévat, vezme si tvé finance na starost Bůh. Umíš si pro sebe představit bezpečnější situaci? Bible nás ujišťuje: „Duše štědrá bude nasycena…“ (Přísloví 11:25). Když dáváš, umožňuješ Bohu, aby ti dával ještě víc. To zase umožňuje tobě, abys dával ještě víc, a tak to jde pořád dokola! To je Boží koloběh.