Budování důvěry při komunikaci (1)

„… jak je dobré slovo v pravý čas!“ Přísloví 15:23

Podle průlomového neurologického výzkumu se můžeme „naučit“ mluvit a naslouchat tak, že to v mozku člověka, s nímž hovoříme, navodí sympatie a důvěru. Pomysli, jak je to důležité pro komunikaci! Zde je několik vyzkoušených zásad, které ti pomohou: 1) Předtím, než začneš mluvit,

Odměny konfrontace

„Neodvrhuj … Hospodinovo kárání…“ Přísloví 3:11

V Bibli čteme: „Neodvrhuj … Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení“ (Přísloví 3:11–12). Když Bůh ve tvém životě vidí něco, co by mohlo zničit tebe nebo druhé, jedná s tím, protože tě miluje. Pavel

Výhody sebekázně

„Boží Duch nás … ukázňuje.“ Galatským 5:22–23, přel. z angl.

Myslíš si, že sebekázeň je obtížná a náročná? Ano, je. Ale místo toho, aby ses zaměřoval na to, co od tebe vyžaduje, přemýšlej nad tím, čím ti prospěje. Když začneš chápat, že přináší sílu, svobodu, radost a vítězství, budeš se jí chtít naučit.

Zůstaň na hrnčířově kruhu

„… udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné.“ Jeremjáš 18:4

Zatímco jsi na hrnčířově kruhu, přemýšlej o těchto dvou věcech: 1) To, na čem záleží, je hrnčířův plán a jeho potěšení. On má právo z tebe udělat to, pro co se rozhodl. Ze všeho nejvíc záleží na

Hrnčířův plán

„Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových…“ Jeremjáš 18:6

Když zažíváme dobré časy, je snadné vidět, že děláme pokroky, ale v těžkých dobách máme sklon být přesvědčení, že vůbec žádné pokroky neděláme. Na bolest, ztrátu a nepřátelství reagujeme tak, že se zabýváme svými pocity namísto Boží věrností. Musíš pochopit,