„… řeč vlídná (je) … uzdravením…“ Přísloví 16:24

Pro efektivní komunikaci:
1) Využívej „oční bránu“. Oční kontakt podněcuje sociální síť mozkových spojů, snižuje hladinu stresových hormonů a zvyšuje hladinu hormonů povzbuzujících vnímání sympatie. Když se budeš záměrně na druhého dívat, umožní ti to okamžitě reagovat na sedm základních výrazů obličeje, které vyjadřují hněv, strach, smutek, odpor, překvapení, opovržení a radost. Nauč se tyto klíče používat.
2) Vyjádři uznání. První slova, která vyslovíš, nastaví tón pro celou komunikaci. Prostá pochvala může vzbudit důvěru. Vědci z Loyolovy univerzity zjistili, že když spolu mluví lidé, kteří se v podstatě shodují, vnímají vzájemnou komunikaci jako oboustranně uspokojující. Případná neshoda vzbuzuje v posluchači tendenci se bránit. Začínej proto každý rozhovor pochvalou a zakončuj ho větou vyjadřující nefalšované uznání. Výzkum ukazuje, že poznámky na konci rozhovoru jsou velmi účinné, protože přetrvávají v mysli posluchače. „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši (tj. emocím) a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24).
3) Buď stručný. Náš mozek uchovává jen zlomek informace, a i ten je z paměti vytěsněn, jakmile přichází informace nová. Je proto lepší říci jednu nebo dvě věty a pak se nadechnout. „… ať jsou nemnohá tvá slova“ (Kazatel 5:1). Pokud si myslíš, že je delší rozhovor nezbytný, řekni to předem tomu, s kým budeš mluvit. Bude mít čas, aby se soustředil a ignoroval rušivé vlivy „vnitřní samomluvy“.