„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána…“ Římanům 10:9

Stát se křesťanem znamená udělat dvě věci. Zaprvé musíš přijmout Ježíše jako svého Spasitele. Zadruhé, a to je mnohem obtížnější, jej musíš učinit svým Pánem, „neoddiskutovatelným šéfem“! V každém z nás je dostatečně silné ego, které si chce držet kontrolu. Tuto část svého já musíme denně křižovat. Ukřižování je jedním z nejbolestivějších způsobů smrti, protože umírání je pomalé a bolestivé. Dokud tvé já bude alespoň trošičku dýchat, bude povstávat a znovu bojovat o kontrolu. Když učiníš Ježíše Pánem svého života, vzdáváš se kontroly ve třech oblastech:
1) Ježíš, ne ty, rozhoduje, kam půjdeš.
2) Ježíš, ne ty, rozhoduje o ceně, kterou budeš muset zaplatit.
3) Ježíš, ne ty, rozhoduje o tom, jakým člověkem se staneš.
„Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji“ (Matouš 13:45–46). Všimni si slov „všecko, co má“. Jestli chceš vědět, co tě to bude stát, když učiníš Ježíše Pánem svého života, tak věz, že to bude stát všechno, co máš. Ten obchodník si cenil perly natolik, že ji považoval za hodnou jakékoliv ceny, kterou bude muset zaplatit. Je tu tedy otázka: nakolik ty si ceníš svého vztahu s Kristem? Tento člověk věřil, že jeho zisk, bude větší než investice. Věříš tomu také? Spasení je zadarmo, ale učinit Ježíše Pánem svého života vyžaduje, abys mu podřídil všechno. Jsi na to připraven? Jsi ochoten to udělat?