„Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.“ 1. Korintským 7:3

Tádž Mahal je jedna z nejkrásnějších a nejdražších hrobek, jaká kdy byla postavena. Váže se k ní legenda. Když zemřela milovaná manželka indického panovníka Šáhdžahána, nařídil prý panovník, aby hrobku postavili jako její památník. Přikázal postavit rakev manželky doprostřed pozemku a hrobku začali doslova stavět kolem ní. Po několika letech stavby ale panovníkův žal po manželce vystřídala vášeň k samotnému projektu. Jednoho dne, když prohlížel místo stavby, zakopl prý o dřevěnou bednu a nechal ji vyhodit. Trvalo celé měsíce, než si uvědomil, že to byla rakev jeho ženy. Původní účel budování hrobky se ztratil v detailech této honosné stavby!
Plyne z toho poučení, které se nazývá „nesprávně nastavené hodnoty“. Pokud jsi manžel a otec, tvoje žena a děti pravděpodobně oceňují, jak pracuješ, abys je zabezpečil. Víš, co ale chtějí doopravdy? Tebe! Tvůj čas. Tvou pozornost. Tvou lásku!
Paul Getty byl jedním z nejbohatších mužů světa, ale ve své rodině naprosto selhal. Napsal: „Nikdy jsem nepodlehl závisti kromě závisti, kterou cítím vůči lidem, kteří dokáží pracovat na svém manželství tak, aby fungovalo a šťastně vydrželo. To je umění, které se mi nikdy nepodařilo ovládnout.“
Takže až se budeš snažit postavit svůj Tádž Mahal, pokus se nezapomenout na účel, za jakým ho stavíš. „Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži“ (1. Korintským 7:3).