Zůstaň, i když se ti chce odejít (2)

„… aby nás satan neobelstil…“ 2. Korintským 2:11

Uvědom si, kdo je skutečným nepřítelem tvého manželství. Když si začneš říkat, že v tomhle vztahu už nemůžeš žít ani okamžik, snadno ztratíš perspektivu a soustředíš se na nesprávné věci. S nápadem manželství přišel Bůh. Naplánoval jej jako základ svého pozemského království. Právě proto je

Zůstaň, i když se ti chce odejít (1)

„… co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Marek 10:9

Ne každý vztah je možné zachránit. Pokud tělesné, duševní či citové zneužívání ohrožuje bezpečí tvého dítěte nebo tvé vlastní, pak jsi možná nucen odejít, protože jinak by mohlo dojít k tragédii. Avšak tam, kde je možné nalézt účinné řešení, se náprava pokaženého vztahu může stát

Na domácí frontě

„Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli.“     1. Samuelova 2:35

Být veleknězem bylo v Izraeli prestižním povoláním a zdálo se, že Élí se k němu hodí. Přesto zklamal, a to na domácí frontě: „Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky

Co když selžeš? (2)

„Vraťte se … já vaše odpadlictví vyléčím.“ Jeremjáš 3:22

Co je kořenem našich selhání? Není to síla nepřítele nebo naše slabost, ani to, že by Bůh nechtěl pomoci. Izrael utrpěl porážku u malého městečka Aje poté, co dobyl mocné Jericho. Jejich selhání bylo důsledkem nevyznaného hříchu (viz Jozue 7). Jakmile však hřích vynesli

Co když selžeš? (1)

„Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda.“ Jozue 7:5

Dokonce i zkušený věřící zakouší občas selhání. Otázkou v takové chvíli není „jak se mi to mohlo stát“, ale „jak se s tím správně vyrovnat“. Sebeodsuzující myšlenky nás přirozeně napadají, ale nesmíš jim podlehnout! Když se jim otevřeš, zbaví tě odvahy a tvých