„Vy se modlete takto: … Staň se tvá vůle…“ Matouš 6:9–10

Zde jsou další dva užitečné klíče k vyřešení manželského konfliktu:
1) Nech Boha, aby řídil tvé modlitby. Modlitba může mít otevřený nebo uzavřený konec. Pokud si myslíme, že náš pohled je jediný správný, modlíme se uzavřené modlitby. V nich Boha žádáme, aby problém vyřešil tak, jak chceme my, protože věříme, že je to jediný správný způsob. Uzavřená modlitba však vyvolává dva problémy. Předně nás uzavírá do strnulého myšlení a působí, že jsme slepí k jiným úhlům pohledu. A zadruhé nám brání vnímat Boží pohled, jenž může uzdravit a obnovit vztah.
V otevřené modlitbě naproti tomu prosíme Boha, aby vyřešil problém svým způsobem. „Vy se modlete takto: … Staň se tvá vůle…“ (Matouš 6:9–10). Proste Boha, aby odhalil svou vůli vám oběma, počkejte, až to udělá, a pak se v tom smyslu modlete. V Bibli je řečeno: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (1. Janova 5:14–15).
2) Dbej na to, aby tvá láska byla bezpodmínečná. Připadá ti to obtížné? Láska je biblický příkaz, nikoliv nahodilá emoce. Bůh se neptá, jestli jsou tvé city vřelé či neujasněné; žádá, abys jednal v lásce. Myslíš, že by to bylo pokrytecké? Ne. Znamená to povznést se nad urážky, bolest a strach a praktikovat skutečnou víru. Znamená to ptát se sám sebe: „Kdybych miloval bezpodmínečně, co bych teď udělal? Jak bych reagoval na svou manželku?“ A pak to udělat. Bible zaslibuje: „Láska nikdy neselže…“ (1. Korintským 13:8, přel. z angl.). Jednáním v lásce můžeš najít cestu k novému citu pro sebe i svého partnera.