Používej k vedení své silné stránky

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu…“ Izajáš 48:17

Pokud bys rád věděl, jestli Bůh chce, abys byl úspěšný nebo ne, pak odpovědí je hlasité „ano“. On řekl Izraelcům: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po

Vyrovnávání se se změnami (3)

„Pobídni Izraelce, ať táhnou dál.“ 2. Mojžíšova 14:15

Mojžíš měl před sebou moře, za zády faraónovy vozy a řekl Izraelcům: „‚Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.‘ Hospodin řekl Mojžíšovi ‚Pobídni

Vyrovnávání se se změnami (2)

„Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“    1. Mojžíšova 12:1

Jak by ses cítil, kdyby ti Bůh řekl, že máš opustit zaměstnání, prodat svůj dům a odejít do města, které neznáš? Přesně to se stalo pětasedmdesátiletému Abrahamovi a jeho pětašedesátileté ženě Sáře. „Odejdi

Vyrovnávání se se změnami (1)

„Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území!“ 1. Paralipomenon 4:10

Je hloupé modlit se za úspěch, a přitom odmítat potřebné změny, které k němu mají vést. Přesto to děláme, že? Přiznejme si, že je snazší se spokojit se současným stavem, než čelit obavám „co by kdyby“, které doprovázejí pokrok. Někteří z

Čí společnosti dáváš přednost?

„Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své…“ Skutky 4:23

Každý z nás máme „svou společnost“, tedy místo, kde se nejvíce cítíme doma, kam nás to přirozeně táhne, když si můžeme vybrat. Známý biblický učitel A. W. Tozer jednou řekl: „O člověku nevypovídá to, kam jde, protože musí, ale kam chodí,