„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina…“ Žalm 127:3

Existují dva mýty o rodičovství:
1) Dobří rodiče vždy udržují doma pořádek. Myslíme si, že náš dům by měl vypadat jako ze škatulky a zlobíme se, když ho děti obrátí vzhůru nohama. Posedlost pořádkem však může vést k tomu, že mineme vzácné okamžiky, které se už nikdy nevrátí. Neúmyslně své děti učíme, že věci jsou důležitější než lidé. Vštěpujeme jim myšlenku, že udržování vnějšího dojmu je důležitější, než společné užívání si života. Pravdou je, že tvůj dům bude spořádaný dřív, než se naděješ, ale bude pak také tichý a prázdný! Takže si užívej chaosu, smíchu, rozlitých louží a škrábanců. Ať se ty škrábance a odřeniny na nábytku pro tebe stanou vzpomínkou na vzácné chvíle s malými človíčky, kteří budou vyrůstat s vědomím, že je miluješ a že jsou pro tebe důležití.
2) Dobří rodiče musí „mít vždycky pravdu“. Spisovatelka a matka Ann Peterson vypráví, k jakému poznání došla, když byla vtažena do hádky se svým synem: „Nakonec se mi podařilo se ho se zaťatými zuby zeptat: ‚Proč ty musíš mít vždycky pravdu?‘ On se zaťatými zuby (určitě se to naučil od svého otce) odpověděl: ‚Protože TY musíš mít vždycky pravdu.‘ V tu chvíli jsem cítila, že se Bůh dívá. Slova byla zbytečná. Sdělení bylo hlasité a jasné. Od té chvíle pro mě ‚mít pravdu‘ ztratilo lesk, který to dříve mělo. Vztah se synem se stal méně vzdorovitým. Kdybych se nebyla vzdala touhy mít vždycky pravdu, přišla bych o něco důležitého.“
Takže pečlivě zvažuj, kdy bojovat! Dobré rodičovství neznamená hromadit „vítězství“ a rozdávat „porážky“; znamená to radovat se ze své rodiny.