„… on sám napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3:6

Když neuplatňujeme sebekontrolu, ve výsledku zraňujeme sami sebe. Pokud se ale snažíme o přílišnou kontrolu, ať už sebe nebo ostatních, svědčí to o tom, že nemáme dostatečnou důvěru v Boha. Konec konců je to Bůh sám, kdo určuje naše výsledky. Proto: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5–6). Jestliže sám sebe přistihneš, že se snažíš řídit každý detail a aspekt svého života, zkus použít následující strategii, aby sis vypěstoval správný způsob uvažování:
1) Pochop, že nejsi nezávislá, soběstačná bytost. „Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase“ (Žalm 100:3). Ovce se nemohou postarat samy o sebe; potřebují pastýře, aby je nakrmil, vedl a ochraňoval. Chápeš, o co jde?
2) Nauč se na nenadálé situace reagovat pokojně. Bůh není nikdy zaskočen. To, co vypadá jako krize, je pro něj často příležitostí, aby ukázal svou lásku a péči o tebe.
3) Zaměř se na věci vnitřní a vnější nech na Bohu. Jakmile jednou přijmeš, že většinu vnějších událostí nemůžeš řídit, že můžeš kontrolovat jen své vnitřní reakce na ně, dokážeš se přestat stresovat kvůli tomu, co je nekontrolovatelné a nevyhnutelné. Hluboce se nadechni, abys zpomalil tok adrenalinu, vyšli tichou modlitbu, a pak ten problém odevzdej Bohu. Uvědom si, že on své plány pro tvůj život nezrušil. „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:16). Přestaň se snažit mít vše pod kontrolou.