„… vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 2. Korintským 12:9

Pokud si uvědomíš, že se snažíš věci přehnaně kontrolovat, zkus udělat tyto tři věci:
1) Místo aby ses děsil své bezmocnosti, přijmi ji jako svou silnou stránku. Staví tě to do situace, kdy můžeš zakusit Boží moc: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12:9). Tak se přestaň snažit a nech jednat Boha!
2) Rychle o své bezmocnosti řekni Bohu. Král Jóšafat si uvědomil, že jeho vlastní síly v žádném případě nemohou konkurovat třem armádám, které na něho útočily. Proto se modlil: „Bože náš … Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě“ (2. Paralipomenon 20:12). Jak jeho příběh končí? Naprosto zázračně! Armády útočníků se zničily mezi sebou a Jóšafatovo vojsko nemuselo vůbec bojovat. Tvé největší zázraky se stanou ve chvíli, kdy se cítíš nejméně schopný a důvěřuješ Bohu, že zasáhne.
3) Rozjímej nad verši Písma, které hovoří o Boží svrchovanosti a o marnosti snahy kontrolovat vlastní život. „Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina” (Přísloví 16:33). „Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí“ (Přísloví 19:21). „Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: ‚Co to děláš?‘“ (Daniel 4:32). „On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání…“ (Efezským 1:11). Uvolni se a začni důvěřovat Bohu. On ví, co dělá, a má na srdci tvé nejlepší zájmy.