Tvoje oči jsou mistrovské Boží dílo

„… podivuhodně jsem utvořen…“ Žalm 139:14

Evoluce tvrdí, že tam, kde je nějaký nedostatek, příroda obstará, co je potřeba. Je to ale skutečně tak? William Paley v knize „Natural Theology“ („Přírodní teologie“) píše: „Aby oko mohlo fungovat, je nezbytné, aby zůstalo vlhké a čisté. Proto je neustále zvlhčováno a nadbytečný slaný roztok

Láska funguje tam, kde nefunguje nic jiného

„Muži, milujte své ženy…“ Efezským 5:25

John se po mnohaletém manželství rozhodl, že se rozvede s manželkou. Svému poradci uvedl tyto důvody: „Není přitažlivá, není na ní nic zajímavého, má nadváhu a je špatná hospodyně.“ Poradce mu navrhl: „Chci, abys šel domů a začal se ode dneška ke své manželce chovat,

Buď svobodný od snahy zavděčit se lidem

„Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“ Skutky 5:29

To, co děláme, si často necháváme diktovat mylnou potřebou zavděčit se ostatním. Příliš nám záleží na tom, co si druzí myslí, takže se po každém svém kroku ohlédneme, abychom se podívali, jestli se usmívají nebo mračí. Pochop jedno: když budeš neustále hledat

Táto, připrav své děti na reálný svět! (2)

„I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.“    1. Korintským 4:15

Táto, udělej pro své děti tyto tři věci:1) Upozorni je na nebezpečí, které na ně číhá, když si budou dělat si nároky na to, že mají pravdu. Ano,

Táto, připrav své děti na reálný svět! (1)

„… aby obrátil srdce otců k synům…“ Lukáš 1:17

Výsledky výzkumů svědčí o „deficitu otcovství“. Příliš mnoho dětí dnes vyrůstá bez vlivu otce. Výsledkem je, že jsou ubohé jejich životy, jejich vztahy i výběr životního partnera. Jak tedy otec může své děti připravit na život v reálném světě?1) Zjisti, co tvé děti