„I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.“    1. Korintským 4:15

Táto, udělej pro své děti tyto tři věci:
1) Upozorni je na nebezpečí, které na ně číhá, když si budou dělat si nároky na to, že mají pravdu. Ano, potřebují rodiče, kteří jim budou vyjadřovat bezpodmínečnou lásku. Někteří z nás si ale myslí, že naše děti nemohou udělat nic špatného, a to i přesto, že to dělají! Ony pak vyrostou s nerealistickými očekáváními a zkresleným pohledem na to, jak to v životě funguje. Všichni dostaneme do vínku kartu, na niž se zaznamenávají naše vítězství i naše prohry. Nauč své děti, že všichni děláme chyby. Jestli se nenaučí přiznat si to, budou žít v sebeklamu, a později je to dovede k utrpení. Děti se z chyb učí, jak se vypořádat se zklamáním; připravuje je to na pozdější život, na situace, kdy se jim věci nebudou dařit.
2) Uč je pravdu o smrti, o té své i o jejich. Bible učí: „… každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud…“ (Židům 9:27). Nauč je, že smrt je všeobecně ustanovená, a není to forma Božího trestu. Řekni jim, že život, ať je jakkoliv dlouhý, je dar, který má být co nejlépe využit. Vysvětli jim, že nebe znamená opětné shledání rodiny, které by si neměly nechat ujít. Smrt kamaráda nebo milované osoby může být příležitostí jak zmenšit jejich strach, naučit je vyrovnat se se ztrátou a zármutkem a přijmout uzdravení.
3) Vysvětli jim, proč sis vzal jejich matku. Je to nejdůležitější vztah v jejich mladých životech; vztah, který ovlivní jejich charakter, volbu partnera a jejich budoucí štěstí. Když tě uvidí, že miluješ jejich matku, chováš se k ní jako ke královně, věnuješ jí pozornost a vážíš si jí, budou svého úžasného tátu obdivovat, oceňovat a napodobovat!