„… v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel!“ Žalm 105:37, B21

Všimni si ještě něčeho: Izraelci se na poušti těšili Božímu zdraví. Přemýšlej, jaké zdravotní problémy bys očekával mezi dvěma miliony lidí, putujícími nekonečnou pouští, kde lékař nebo nemocnice jsou v nedohlednu. Ale od nejmladších po nejstarší: „… v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel!“ (Žalm 105:37, B21). Proč? Protože měli stravu, kterou jim opatřil sám Bůh. Problémy nastaly, když si začali stěžovat a chtěli se vrátit k jídlu, které měli v Egyptě jako otroci.
Je zde důležité poučení pro ty, kdo se živí ve stáncích nebo restauracích s rychlým občerstvením, které podporuje vznik takových onemocnění, jako jsou srdeční choroby, rakovina a cukrovka. Představ si, že bys nalil do nádrže svého auta dva a půl kilogramu cukru a pak by sis stěžoval, že auto pořádně nejede. Jestliže jsou ve tvé rodině zdravotní problémy nebo je tvá finanční situace taková, že si nemůžeš dovolit mít kvalitní stravu, Bůh tomu rozumí, a ty k němu můžeš s důvěrou přijít a věřit tomu, že: „Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne…“ (Jakub 5:15). Pokud se ale budeš rozhodovat mezi tím, jestli budeš uplatňovat moudrost, abys zůstal zdravý, nebo jestli použiješ víru, abys byl uzdraven, musí být tvá volba jasná.
Když Izraelci vstoupili do zaslíbené země, Bůh jim řekl: „Budete sloužit Hospodinu … a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc … obdařím tě plností let“ (2. Mojžíšova 23:25–26). Potom jim dal ustanovení týkající se jejich stravy. Jejich dodržováním se měli oddělit od okolních národů. Zamysli se nad tím, kolika z nás se nepodaří splnit úkol, který nám Bůh dal, a být „obdařen plností let“ jen proto, že odmítáme být ukáznění v jídle. Přemýšlej o tom!