Začni myslet tvořivě (4)

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ Žalm 46:11

Všimni si, že: 1) Tvůrčí myšlení obvykle začíná, když jsi v krizi. Vzpomeň si na přechod moře, bitvu o Jericho nebo Goliáše. Nejvelkolepější vítězství Izrael získal ve zdánlivě nemožných situacích. Proto Bůh řekl: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh“ (Žalm 46:11).

Začni myslet tvořivě (3)

„Diotrefés … odmítá přijmout mé návrhy…“ 3. Janova 9, přel. z angl.

Ne každý je ochoten myslet tvořivě a někteří nesnášejí ty, kdo to dělají. Apoštol Jan řekl: „Psal jsem stručně církvi, ale Diotrefés, který chce být jejich vůdcem a stanout na prvním místě, neuznává mou autoritu a odmítá přijmout mé

Začni myslet tvořivě (2)

„(Bůh) … volá věci, které nejsou, aby byly.“ Římanům 4:17, B21

Bůh vidí věci, které jiní nevidí, a mluví o nich jako o nepopiratelném faktu. Bůh „… volá věci, které nejsou, aby byly“ (Římanům 4:17, B21). A protože tě stvořil ke svému obrazu, musíš to dělat také. Jinými slovy: začni myslet tvořivě.

Začni myslet tvořivě (1)

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem…“ 1. Mojžíšova 1:27

Bible tě nazývá „Božím dítětem“. Zastav se a přemýšlej, co to znamená. Ve tvé DNA je zakódovaná Boží tvořivost. Na tobě je, abys ji rozpoznal, uvolnil a zapojil do práce. George Lois, který pracoval v reklamě, řekl: „Kreativita může vyřešit skoro

Odhoď zášť!

„Láska … nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:5

Držet si zášť je drahé, protože ty i lidé ve tvém životě za to nakonec zaplatíte! Ten kdo tě urazil, už na to pravděpodobně zapomněl; šel si po svých a tebe nechal, aby ses s tím vláčel sám. Jádrem problému však není člověk, který