„Diotrefés … odmítá přijmout mé návrhy…“ 3. Janova 9, přel. z angl.

Ne každý je ochoten myslet tvořivě a někteří nesnášejí ty, kdo to dělají. Apoštol Jan řekl: „Psal jsem stručně církvi, ale Diotrefés, který chce být jejich vůdcem a stanout na prvním místě, neuznává mou autoritu a odmítá přijmout mé návrhy nebo mi naslouchat“ (3. Janova 9, přel. z angl.). V každé organizaci je nejméně jeden takový člověk; jen si dej pozor, abys to nebyl ty!
Spisovatel Phil Cooke řekl: „Jednou z nejškodlivějších ‚posvátných krav‘ v podniku je vybírat zaměstnance podle odpracovaných let, a ne podle talentu. Loajalita je jistě důležitá, nicméně většina loajálních zaměstnanců, které jsem kdy potkal, byla loajální ze sobectví: aby si udrželi místo, získali výhody nebo si zachovali autoritu. Být skutečně loajální ale znamená přinášet nové věci, myslet originálně a pomáhat firmě dostat se na vyšší úroveň. Každý člověk je cenný a důležitý. Velký vůdce ale vždycky ví o lidech, kteří přinášejí organizaci to nejcennější. Takové je třeba rozvíjet, cvičit, kultivovat. Pokud vytvoříš ovzduší tvůrčího myšlení, získáš tolik loajálních lidí, že nebudeš vědět, co s nimi. Většina firem vůbec neumí vytvářet ovzduší pro nové věci, takže když ho vytvoříš ty, začnou se ti spolupracovníci hrnout ze všech stran.“
Apoštol Pavel praktikoval a učil tuto zásadu: „Žádáme vás … abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují … Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo“ (1. Tesalonickým 5:12–13). Jestli se chceš stát tvořivým myslitelem, musíš si vážit kreativního myšlení.