„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ Žalm 46:11

Všimni si, že:
1) Tvůrčí myšlení obvykle začíná, když jsi v krizi. Vzpomeň si na přechod moře, bitvu o Jericho nebo Goliáše. Nejvelkolepější vítězství Izrael získal ve zdánlivě nemožných situacích. Proto Bůh řekl: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh“ (Žalm 46:11). Tvůj Stvořitel ti dá tvůrčí nápady, pokud budeš ochoten setrvávat v jeho přítomnosti a naslouchat mu. Znamená to ale přerušit svůj nabitý program a v ústraní trpělivě čekat, až k tobě promluví. To ve věku syndromu nedostatku pozornosti a soustředění nebývá vždy snadné. Tvá mysl se musí stát nepopsaným listem a musíš Bohu dovolit, aby do ní psal.
2) Tvůrčí myšlení může být chaotický proces. Jestliže máš zažitou představu o svém já, nejsi dostatečně sebejistý nebo jsi perfekcionista, budeš se v lecčems muset hodně přeprogramovat. Americký karikaturista Scott Adams, tvůrce seriálu Dilbert, řekl: „Kreativita znamená dovolit si dělat chyby. Umění je vědět, které z nich zachovat.“ Cestou k nejlepšímu možnému řešení tě napadne spousta méně dobrých. Jsi ochoten to podstoupit?
3) Tvůrčí myšlení znamená „vykročit“. Ježíš jednou uzdravil malomocné, ale jejich uzdravení se neprojevilo okamžitě. Bible říká: „A když tam šli, byli očištěni“ (Lukáš 17:14). Nejdřív si možná mysleli: „Nic se nestalo, pořád jsem malomocný.“ Když ale ušli jistý kus cesty, zázrak se projevil. Musíš být ochoten vykročit ve víře a zkusit některé věci, abys zjistil, co funguje a co ne.