„… Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny…“ Skutky 10:38

Tvá hodnota v Božích očích byla ustanovena na kříži. Bible tě ujišťuje: „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8:32).
Všimni si slova „všecko“. V Kristu jsme si všichni rovni. Pokud ale jde o zaměstnání, tvou hodnotu určuje to, jaký problém jsi schopen vyřešit. To je důvod, proč kardiologovi platíme víc než kuchaři ve stánku s rychlým občerstvením. Ježíš byl řešitelem problémů. Lidé duchovně hladověli, proto řekl: „Já jsem chléb života…“ (Jan 6:35). Byli nemocní, proto „… Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny…“ (Skutky 10:38). Rozpoznal, že má to, co jiní potřebují, a zajistil jim to.
Co můžeš nabídnout ty? Co by ses pokusil udělat, kdybys věděl, že se to určitě podaří? Nejsi tu náhodou. Jeremjášovi Bůh řekl: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremjáš 1:5). Všechno, co Bůh dělá, dělá proto, aby naplnil nějakou potřebu nebo vyřešil problém.
Takže k čemu tě Bůh povolal a obdaroval? Je to oblast, v níž najdeš nejvyšší radost! Ber svou službu druhým jako úkol od Boha. Apoštol Pavel šil stany, aby podpořil svou službu. To znamená, že i tvá služba může být podpořena tvou prací. Ať už jsi ve službě na plný úvazek nebo na částečný, neopusť tuto zemi, dokud nezjistíš a nenaplníš to, k čemu tě Bůh povolal.