„Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval        Římanům 8:37, ČSP

Každý z nás má problémy. Jediní lidé, kteří je nemají, leží na hřbitově. Takže skutečným problémem je jenom to, jak se se svými problémy dokážeme vypořádat.
Často se snažíme je vyřešit vlastní silou. Jak můžeš poznat, kdy to děláš? Je to tehdy, když jsi neustále unavený! Jsi jako ten pán, který řekl: „Je mi zle a jsem už unavený z toho, že je mi zle a jsem unavený.“ Nebo jsme jako ta paní, která říká: „Jen co se mi podaří vyjít s penězi až do konce, někdo ten konec posune.“ Říkáme slova jako: „Za daných okolností to celkem ujde.“ Dobře, co tedy za těch daných okolností děláš? Kdosi řekl, že okolnosti jsou jako matrace: když jsi nahoře, můžeš klidně spát, ale když jsi vespod, můžeš se udusit! Jaké je tedy východisko?
Přestaň se zaměřovat na své problémy a soustřeď se na Pánova zaslíbení. Zde je jedno z nich: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“ (Římanům 8:35). Může nás něco někdy oddělit od Kristovy lásky? Přestane nás Pán mít rád, když máme problémy? Pavel odpovídá: „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval“ (Římanům 8:37, ČSP). Slovo „vítěz“ znamená „ten, kdo přemáhá prostřednictvím získání autority“. Pavel zde ale říká, že jsme „více než“ vítězové. Být vítězem znamená jít do bitvy a vyhrát. Být více než vítěz znamená zvítězit v bitvě, aniž bys musel bojovat. Ježíš bojuje ve tvém jménu. Dělá to v tobě a pomocí tebe, a to způsobuje, že jsi „více než“ vítězem.