„Ježíš se ho zeptal: ‚Jaké je tvé jméno?‘“ Lukáš 8:30

Vzpomínáš si na muže v Písmu, který byl posedlý démony? „Ježíš se ho zeptal: ‚Jaké je tvé jméno?‘ Odpověděl: ‚Legie,‘ protože do něho vešlo mnoho zlých duchů“(Lukáš 8:30). (Legie římské armády měla asi pět tisíc vojáků.) „Legie“ nebylo pravé mužovo jméno, ale jen nálepka. Zápasil však se svým problémem tak dlouho, že ji přijal a sám sebe označil podle své zkušenosti.
Třeba si říkáš „tlouštík“ protože jsi hodně dlouho bojoval s nadváhou a viditelné vítězství nikde. Nebo se pokládáš za „oběť“, že tě jiní zneužívali či využívali. Či za „smolaře“, protože jsi rozvedený nebo tvé děti sešly na scestí. Je-li tomu tak, je načase odhodit negativní nálepky a začít se vidět, jak tě vidí Bůh. Ježíš týraného osvobodil, vrátil mu sebehodnocení a jeho samého rodině. A totéž chce udělat pro tebe! Satan tě chce vláčet z extrému do extrému – hned pýcha, hned stud, hned že jsi „eso“, hned zas, že za nic nestojíš. Neber to! Pokora často maskuje sebepohrdání, což je ve skutečnosti pohrdání Božím Slovem, jež o tobě říká: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13).
Na tom, za koho tě považují jiní, nezáleží; na tom, za koho se pokládáš sám, ano! Sečteno a podtrženo: „Bůh má moc zahrnout vás (tedy i tebe) všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (2. Korintským 9:8). Tak se přestaň srážet.