„… přemýšlejte o všem, co je pravdivé … A Bůh pokoje bude s vámi.“        Filipským 4:8–9

Když procházíš těžkými časy, mělo by být tvým cílem zachovat si dobrý postoj. S Boží pomocí to je možné. Viktor Frankl, který přežil nacistický holokaust, řekl: „Jestliže vězeň cítil, že už nemůže vydržet realitu života v koncentračním táboře, našel východisko: nedocenitelnou příležitost pobývat v duchovní sféře, kterou příslušníci SS nebyli schopni zničit. Duchovní život vězně posiloval, pomáhal mu přizpůsobit se, a tím zlepšit své šance na přežití.“
Zde je několik praktických rad, jak si udržet dobrý postoj v těžkých časech:
1) Vždycky si o druhých mysli jen to nejlepší, ale nenech se vyvést z míry, když tě zklamou. Nikdo není dokonalý, včetně tebe. Buď jenom vděčný za lidi, kteří přinášejí radost, a usiluj o to, aby ses mezi ně mohl počítat.
2) Když jsi v pokušení mstít se, soudit nebo být netrpělivý, řekni si: „Tohle je pro mě skvělá příležitost naučit se vstupovat do Boží slávy.“ Možná máš pocit, že tě ten člověk přivádí k šílenství. Pak odmítni být „tím, kdo se veze“. Otoč se, převezmi znovu volant svého života, a urči si, kterým směrem pojedeš a jaký zaujmeš postoj. Bible přikazuje: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8).
Rozjímej nad těmito věcmi a Bůh pokoje bude s tebou.