„… jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových…“ Jeremjáš 18:6

Henry Poppen, jeden z prvních misionářů v Číně, strávil čtyřicet let zvěstováním Ježíšovy lásky a smrti za odpuštění hříchů tomuto národu. Když jednou skončil své kázání, přišel k němu jeden muž a řekl: „Toho Ježíše my známe! Byl tady.“ Bratr Poppen mu vysvětloval, že to není možné, protože Ježíš žil a dávno zemřel v jedné zemi daleko od Číny. „Ale ne,“ trval muž na svém, „on zemřel tady. Dokonce vám mohu ukázat jeho hrob.“ Zavedl Poppena na místní hřbitov, kde byl pohřben jeden Američan. Na drolícím se náhrobním kameni tam bylo jméno lékaře, který se cítil být povolán Bohem, aby žil a zemřel mezi lidmi této daleké čínské vesnice. Když vesničané slyšeli Henryho Poppena popisovat, jaké vlastnosti měl Ježíš – slitovnost, lásku, laskavost a ochotu odpouštět – vzpomněli si na misionářského lékaře.
Bůh si tě bude používat, pokud budeš ochoten stát se „hlínou v hrnčířových rukou“. Hlína nemá žádné ambice; je tvárná, poddajná a zcela poddaná hrnčířově vůli. Henry Blackbaby říká: „Když Boží úkol vyžaduje pokoru, najde si Bůh služebníka, který je ochotný se ponížit. Když vyžaduje horlivost, hledá někoho, koho může naplnit svým Duchem. Bůh používá svaté nádoby, takže hledá lidi, kteří mu dovolí odstranit jejich nečistoty. Není to příliš vznešený úkol, být hlínou. Není s tím spojeno nic přitažlivého, nic, čím bychom se mohli pyšnit, kromě toho, že je to přesně to, co Bůh hledá.“