Přestaň se srážet

„Ježíš se ho zeptal: ‚Jaké je tvé jméno?‘“ Lukáš 8:30

Vzpomínáš si na muže v Písmu, který byl posedlý démony? „Ježíš se ho zeptal: ‚Jaké je tvé jméno?‘ Odpověděl: ‚Legie,‘ protože do něho vešlo mnoho zlých duchů“(Lukáš 8:30). (Legie římské armády měla asi pět tisíc vojáků.) „Legie“ nebylo pravé mužovo jméno,

Narodil se, roste a žije v tobě

„… staň se mi podle tvého slova.“ Lukáš 1:38

Příběh narození z panny je ilustrací toho, jak blízko se k nám Bůh touží dostat. Ptá se tě v jistém smyslu stejně, jako se ptal Marie: „Pustíš mne dovnitř?“ Ježíš se v tobě může zrodit tak, jako Marie počala dítě Krista, a

Vyhlížej o těchto Vánocích Ježíše

„… uviděli dítě … klaněli se mu…“ Matouš 2:11

Mudrci si nemohli představit pokornější situaci, než v jaké se narodil Ježíš. Max Lucado to líčí obrazem: „Tvrdá zem, tu a tam seno. Na stropě pavučiny … Marie hledí do tváře Synu, svému Pánu, Jeho Veličenstvu. Člověkem, jenž v tom okamžiku nejlépe chápe,

Dej Bohu jeho desátek (4)

„… kdo se ho bojí, nemají nedostatek.“ Žalm 34:10

Existují tři druhy dárců: křesací kámen, houba a plástev medu. Abys dostal z křesacího kamene jedinou jiskru, musíš do něj tlouci. Chceš-li něco dostat z houby, musíš ji zmáčknout. Ale plástev medu sladkostí jen přetéká. Jakým druhem dárce jsi ty?Žalmista napsal: „Okuste a

Dej Bohu jeho desátek (3)

„Přinášejte do mých skladů úplné desátky.“ Malachiáš 3:10

Když budeš ctít Pána ve svém podnikání, on ti v něm bude žehnat. Představ si výhodu, kterou bys měl na trhu s Bohem jako svým partnerem. Mnoho známých křesťanských podnikatelů v celé historii poctivě platilo desátky, včetně Henryho Johna Heinze, který se proslavil