Nezapomeň poděkovat

„Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.“ Titovi 3:2

S vděčností přichází řada výhod. Vděčnost zlepšuje srdeční rytmus, snižuje stres, pomáhá s fyzickým uzdravením a jasnějším přemýšlením v tlaku. Vyplavuje do tvého těla a mozku endorfiny, které tě posilují a omlazují. A jako sval,

Různé druhy modlitby (2)

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ Efezským 6:18

Zde jsou tři další druhy modlitby:
1) Prosba. Musíš se naučit být si jistý, když Boha žádáš o naplnění svých potřeb. Ježíš zaslíbil: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to

Různé druhy modlitby (1)

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ Efezským 6:18

V Písmu je zmíněno mnoho různých druhů modliteb. Podívejme se na některé z nich a na to, co se můžeme naučit:
1) Modlitba poddání se. Když se Pavel na cestě do Damašku setkal s Kristem, modlil se: „Pane, co

Dostaň se na to správné místo!

„… na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny.“ 1. Mojžíšova 2:5, B21

V Bibli se píše: „… na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však

Budeš prosit Boha, aby jim žehnal

„… a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás…“ Efezským 5:2

Chodit v lásce a odpuštění je obtížné z několika důvodů:
1) Směřuje to proti tvé tělesné přirozenosti.
2) Je možné, že se druzí nikdy nedozvědí, že jsi jim jejich provinění odpustil.
3) Možná ti zlomí srdce, když