„Já znám úmysly, které s vámi zamýšlím…“ Jeremjáš 29:11, přel. z angl.

Bůh říká: „Já znám úmysly, které s vámi zamýšlím … mám úmysly, aby se vám dařilo … plány, na to, jak vám dát budoucnost a naději … Když se budete ke mně modlit, vyslyším vás“ (Jeremjáš 29:11–12, přel. z angl.). Ptej se Boha na jeho úmysly v tomto roce. Je neštěstí hrát roli, pro kterou se nehodíš. Jako bys chodil v botách, které ti nesedí. Takže, v čem jsi dobrý? Co děláš nejraději? Čeho jsi dosáhl ve chvíli, kdy ses cítil nejlépe? Vyjmenuj pět momentů ve svém životě, kdy ses silně cítil naplněný. Odhaluje to něco o tvém zaměření.
Kdyby nebyly peníze překážkou, jak bys naplnil své dny? Porovnej to s tím, jak jsi na tom teď. Který malý krůček můžeš udělat hned – někomu zatelefonovat, napsat dopis, poslat e-mail – aby ses posunul ke svému skutečnému povolání? Co jsi zjistil o svém zaměření díky vlastním selháním? Existují některé oblasti, které určitě nejsou součástí tvého povolání? Koho obdivuješ v tom, jak využívá svých obdarování? Proč se ti líbí? Čemu se od těchto lidí můžeš naučit? Jak bys popsal vizi pro svůj život? Nebo pro následujících pět, deset let? Kteří lidé ve tvém životě vědí, kým jsi? Ptal ses jich, co si myslí o tvém zaměření? Naznačili ti nějak, co si myslí o tom, jak bys měl využít svých obdarování? Kdybys mohl napsat vlastní nekrolog, co bys chtěl, aby obsahoval? Díky čemu si tě budou lidé pamatovat? Co by sis přál, aby si pamatovali? Ptej se teď na začátku roku, jaký má Bůh s tebou plán?