„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Co myslel slovy „všechno ostatní“? Věci jako peníze, domy, vztahy, zdraví a práce. Co myslel slovy „jeho království“? Život pod Kristovou vládou v každém okamžiku a podřizování se jeho vůli ve všech věcech. Když použil slovo „hledejte“, pojmenoval tři věci:
1) Zaměřenost. Když ztratíš něco důležitého, musíš ostatní věci dát stranou a hledat ztracenou věc, dokud ji nenajdeš.
2) Důležitost. Postavení, výkon, prosperita a popularita mohou být dobré, pokud je používáš správně. Jestli ale ve tvém životě nebude vládnout Kristus, budeš vždycky vůči ďáblovi zranitelný.
3) Postoj. Nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, jak tvrdě na tom budeš muset pracovat, nebo co budeš muset změnit: obnov svůj osobní čas s Bohem a dej mu právoplatné místo. Žalmista napsal: „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ‚Hledejte mou tvář.‘ Hospodine, tvář tvou hledám“ (Žalm 27:8).
Osobní čas s Bohem byl během historie církve nazýván různě: ranní hodinky, každodenní pobožnost, schůzka s Bohem nebo osobní pobožnost. Opravdu nezáleží na tom, jak tomu říkáš; důležité je, jestli to pravidelně děláš. Tvůj osobní čas s Bohem je prostě každodenní obecenství s Pánem prostřednictvím Bible a modlitby. Je to čas, který si úmyslně oddělíš pro setkání s ním. Cílem je, abys rostl ve svém osobním vztahu s Bohem, abys ho poznával, miloval ho, sloužil mu a stával se mu podobnějším.