„Proto, bratří … hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše…“        Židům 3:1

Řekněme, že se snažíš zhubnout, ale miluješ koblihy. Jak můžeš zvládnout pokušení? Tak, že si budeš opakovat: „Nesmím jíst koblihy, nesmím jíst koblihy, nesmím jíst koblihy!“ Ne. Čím víc budeš o koblihách přemýšlet, tím větší chuť na ně budeš mít. Místo toho se musíš soustředit na něco, respektive na někoho jiného: na Ježíše, jenž ti může pomoci překonat pokušení. Tvým problémem není obchod s koblihami, problém je ve tvé mysli. Právě tam se vyhrává nebo prohrává boj.
Pavel napsal: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:1–2). Můžeš se zamknout v pokoji a stále přemýšlet o koblihách. Anebo můžeš svou mysl upřít na Ježíše, čerpat u něj sílu, a vítězně projet kolem všech obchodů s koblihami ve městě.
Stejný princip je možné aplikovat na jakýkoliv zlozvyk, který chceš překonat, a na hřích, kterého se chceš zbavit. Přichází vítězství snadno nebo přes noc? Ne. Ježíše satan pokoušel opakovaně, a také tebe bude neustále pokoušet, dokud si neuvědomí, že jeho strategie už nefunguje. „V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho“ (Matouš 4:11). S Kristem můžeš svůj zlozvyk zdolat.