„Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.“ Titovi 3:2

S vděčností přichází řada výhod. Vděčnost zlepšuje srdeční rytmus, snižuje stres, pomáhá s fyzickým uzdravením a jasnějším přemýšlením v tlaku. Vyplavuje do tvého těla a mozku endorfiny, které tě posilují a omlazují. A jako sval, čím více ji procvičuješ, tím je silnější. Nemusí to být nic složitého; stačí jít na procházku a zamyslet se nad požehnáními, která jsi dostal, a to udá tón tvému dni.
Žalmista řekl: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ (Žalm 103:2). Boží požehnání fungují čtyřiadvacet hodin denně a tři sta šedesát pět dní v roce. Zkus toto: Když si sedneš k jídlu, požádej každého u stolu, aby řekl, za co je vděčný. Vždycky něco takového existuje. Jedna stará paní v pečovatelském domě řekla: „Děkuji ti, Pane, za dva dobré zuby, jeden nahoře a jeden dole. A díky za to, že jsou naproti sobě!“
Psycholog Martin Seligman navrhuje, abys nějakému člověku poslal dopis nebo e-mail vyjadřující vděčnost, potom toho člověka navštívil a přečetl mu ho. Lidé, kteří děkují, bývají mnohem šťastnější a méně depresivní. Generální ředitel firmy Campbell Soup napsal svým zaměstnancům přes šestnáct tisíc děkovných zpráv a povzbudil tím celou firmu k růstu. Dej se do toho, povzbuď své přátele a spolupracovníky; dej jim vědět, že si vážíš toho, co dělají. Bible přikazuje: „Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně“ (Titovi 3:2). Jeden spisovatel napsal: „Je ve tvé moci zvýšit celkovou sumu světového štěstí tím, že řekneš několik slov upřímného ocenění někomu, kdo je osamělý a bez odvahy. Možná ta laskavá slova, která dnes vyslovíš, zapomeneš; příjemce je ale může chovat v srdci po celý život.“