„Hle, tys napomínal mnohé, ruce ochablé jsi posiloval, tvé domluvy pozvedaly klopýtajícího, podlomená kolena jsi utvrzoval.“ Jób 4:3–4

Bible přikazuje: „Pomáhej ostatním slovy povzbuzení“ (Římanům 14:19, přel. z angl.). Když byl Jób v potížích, jeho přítel Elífaz mu připomněl, jak v minulosti svými slovy povzbuzoval ty, kteří se chystali něco vzdát. Slova mohou zranit nebo uzdravit, požehnat nebo otrávit, zničit nebo spasit, stáhnout dolů nebo vybudovat. „V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů“ (Přísloví 18:21).
Jon Walker napsal: „Ty, který máš Ježíše ve svém srdci – jsi schopen vraždy. A já také! Máme moc svými slovy promlouvat smrt nebo moc promlouvat život. Možná jsi dostal zprávu, která znamená vraždu: ‚Nejsi dost chytrý … Nejsi dost štíhlá … Nejsi dost rychlá … Nejsi dost dobrý…‘ Opravdového křesťana by takové věci nenapadly.“ Ve světě, kde jsou lidé biti a sráženi dolů, ti Bůh dává moc hrdinsky prorazit negativismus. Promlouvej život a říkej: „Záleží mi na tobě. Mám tě rád takového, jaký jsi … tvůj život něco znamená. Byl jsi stvořen s určitým záměrem. Bůh tě miluje a máš pro něj neuvěřitelnou cenu.“
Můžeš se stát hlasem Boží milosti v životech druhých. Můžeš je podpírat, milovat, pomáhat a podporovat je slovy, která vycházejí ze tvých úst. Bůh chce, abychom se navzájem povzbuzovali, to ale neznamená, že máme lidem lichotit nebo jim mazat med kolem pusy. Znamená to mluvit slova, která jim pomáhají zůstat na nohou a jít dál. To, co řekneš, může dát čerstvou naději příteli, příbuznému, sousedovi nebo spolupracovníkovi, který nemá daleko od zhroucení. Je to úžasný dar!