„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“ Jan 14:27

Když svou mysl vyplníš Božím slovem, můžeš mít kontrolu nad tím, co se v ní děje. Nemluvíme o slovu, které čteš jen tak mimochodem, ale o slovu, které zpracuješ mentálně, aplikuješ ho do každé situace, která nastane, a stojíš na něm v časech krizí, protože víš, že máš právo mít pokoj, který Ježíš zaslíbil. Ježíš napomenul učedníky za to, že ztratili pokoj během bouře. On svůj pokoj neztratil. Spal v zadní části člunu. Jak jsi na tom ty? Odpočíváš s Ježíšem v zadní části člunu, nebo panikaříš s ostatními vpředu? Starosti tě přemohou, pokud zapomeneš na dvě věci:
1) Na to, co ti Pán řekl. Ježíš jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ (Marek 4:35). Jestliže Ježíš řekl tato slova, znamená to, že tam nebyla ani jediná vlna dost velká na to, aby je mohla potopit. Je možné, že pokaždé, kdy budeš dělat to, co ti Bůh řekl, budeš procházet bouřemi. Ty tě ale nemohou potopit.
2) Na to, kdo je s tebou v lodi. Učedníci si mysleli, že Ježíše celkem dobře znají. Přesto se, než skončila noc, ptali: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ (Marek 4:41).
Napadlo tě někdy, že tu bouři, v níž právě teď jsi, dovolil Bůh, aby ti ukázal, že neexistuje problém, který by on nedokázal vyřešit? Abys pochopil, že nejsi sám a že ho díky této zkušenost lépe poznáš? V překladu Amplified Bible jsou Ježíšova slova přeložena takto: „Nedovolte, aby vaše srdce byla … sklíčená, rozrušená“ (Jan 14:1, přel. z angl.). Jedinou mocí, kterou nad tebou obavy mají, je ta, kterou jim sám dáš.